Doanh nghiệp Uralvagonzavod của Nga nổi tiếng toàn thế giới nhờ vào việc sản xuất xe tăng T-72 và T-90 được tích cực dùng cho xuất khẩu. Hiện nay, Uralvagonzavod cũng đang nghiên cứu chế tạo trang thiết bị thiết giáp thế hệ tiếp theo. Dưới đây là chùm ảnh của một số trang thiết bị bọc thép tiêu biểu của nhà máy.

Tăng T-72M

Tăng T-90S

MTU-72

IMR-2MA là xe bọc thép được nâng cấp từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-90

BREM-1M

BMP-1

BMR-3

Huy Linh (Lenta) – vitinfo.com.vn
Advertisements