Thiết kế lò xo thông thường bằng SW ( bài 1 )

Bài 2: Thiết kế lò xo uốn cong – tác giả Phương Thảo – member www.meslab.org/mes

Cách để thiết kế lò xo uốn cong với biên dạng tròn.

— Đầu tiên Sketch trên mặt phẳng TOP một đường tròn khoảng 150 mm, EXIT Sketch.
— Chọn mặt phẳng RIGHT, Sketch một  đoạn thẳng khoảng 10 mm vuông góc với biên dạng đường tròn 150mm trên.

 

— Giữ phím Ctrl chọn đầu mút đoạn thẳng và đường tròn rồi Add Relations– >Pierce (để đoạn thẳng cắt đường tròn).
—Insert — > Surface — > Sweep rồi chọn các thông số như hình sau :
                — Profile : là đoạn thẳng.
                — Path     : là đường tròn 150 mm
                — Options : chọn Twist along Path,
                — Defined by : turns , 50.

—Sau khi OK ta được hình sau :

—Chọn mặt phẳng TOP, Sketch 1 đường tròn khoảng 5 mm như hình sau :

— Giữ phím Ctrl chọn tâm của đường tròn này  và  biên dạng lò xo rồi Add Relations– > Pierce.

— Insert — > Surface — >Sweep, rồi chọn Profile là  đường tròn 5mm, và Path là bi ên dạng của lò xo :

— K ết quả ta được 1 lò xo uốn cong v ới biên dạng tr òn :

.

Chúc bạn thành công.
( nguồn Phương Thảo – www.meslab.org/mes )

Advertisements