Đây là bài tập lớn vật liệu học, đề về trục khuỷu

File: doc ( 12pages )

Size: 909 KB

Link download —>> click here

( nguồn: gianchicken – chetaomay.info )

Advertisements