Đây là tài liệu kiến thức về súng mà mình đã sưu tập từ nhiều nguồn. Mình đã biên tập lại, bao gồm: file pdf, swf, gif. Minh hoạ rất dễ hiểu.

Download here

 

Advertisements