Các tham số lò xo

Lò xo hình nón

Khác biệt cơ bản giữa lò xo hình nón và lò xo nén Nói chung, các loại lò xo hình nón đều có cùng ứng dụng như lò xo nén. Lợi thế của chúng là chiều dài khi bị nén tối đa rất nhỏ.
Hằng số bước nhảy Bước nhảy của lò xo hình nón do công ty Vanel sản xuất không đều. Tuy nhiên, độ cứng của chúng luôn là hằng số.

Các tham số của lò xo hình nón

Các tham số vật lý
* d (đường kính dây) : tham số này cho biết đường kính của dây kim loại được dùng để làm lò xo
* S(trục) tham số này tương ứng với đường kính tối đa của trục có thể được đưa vào trong lò xo. Dung sai của tham số này là +/- 2% (chỉ định)
* De (Đường kính ngoài đáy lớn) : là đường kính ngoài của phần rộng nhất của lò xo. Dung sai cho tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* Ds (Đường kính ngoài đáy nhỏ) : là đường kính ngoài của phần nhỏ nhất của lò xo. Dung sai của nó là +/- 2 % (chỉ định).
* H (khoảng không) : đây là đường kính tối thiểu của khoảng không gian trong đó lò xo có thể hoạt động được. Dung sai đối với tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* Ln (chiều dài khi bị nén tối đa) : là chiều dài tối đa của lò xo khi bị nén hoàn toàn. Đối với hầu hết lò xo hình nón, chiều dài này gấp đôi đường kính của dây. Dung sai của nó là +/- 2 % (chỉ định).
* L0 (Chiều dài tự nhiên) : chiều dài tự nhiên của lò xo là chiều dài khi lò xo ở trạng thái không bị nén, sau lần nén đầu tiên (nếu cần thiết). Dung sai khoảng +/- 2% (chỉ định)
* R (Độ cứng) : thông số này quyết định khả năng chịu nén của lò xo. Đơn vị tính : 1 DaN/mm = 10 N/mm. Dung sai khoảng +/- 15% (chỉ định)
* L1 & F1 (chiều dài ứng với lực F) : lực F1 ứng với chiều dài L1 có thể tính từ công thức sau : F1 = (L0-L1) * R, từ đó suy ra chiều dài L1 : L1 = L0 – F1/R
   Nguyên liệu
* I (Inox) : inox 18/8 theo tiêu chuẩn Z10 CN 18.09

Các tham số kỹ thuật của lò xo nén

Các tham số vật lý
* d (đường kính dây) : tham số này cho biết đường kính của dây kim loại được dùng để làm lò xo
* S(trục) tham số này tương ứng với đường kính tối đa của trục có thể được đưa vào trong lò xo. Dung sai của tham số này là +/- 2% (chỉ định)
* Di (Đường kính trong) : đường kính trong của một lò xo được tính bằng cách lấy đường kính ngoài của nó trừ đi hai lần đường kính dây. Dung sai khoảng +/-2% (chỉ định)
* De (Đường kính ngoài) : đường kính ngoài của một lò xo bằng đường kính trong cộng với hai lần đường kính dây. Dung sai khoảng +/- 2%
* H (khoảng không) : đây là đường kính tối thiểu của khoảng không gian trong đó lò xo có thể hoạt động được. Dung sai đối với tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* P (bước) : khoảng cách trung bình giữa hai vòng xoắn hoạt động liên tiếp của một lò xo. Dung sai đối với tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* Lc (chiều dài khi bị nén tối đa) : chiều dài tối đa của lò xo sau khi bị nén hoàn toàn. Tham số này nằm ở bên phải trên hiình vẽ. Dung sai của tham số này là +/- 15 % (chỉ định).
* Ln (chiều dài cho phép) : chiều dài tối đa cho phép sau khi xoắn ở mức tối đa. Nếu độ xoắn quá lớn, lò xo có nguy cơ bị biến dạng (biến dạng không thể phục hồi do lực tác động). Trong đa số các trường hợp, lò xo không có nguy cơ bị biến dạng. Ln = Lc + Sa với Sa là tổng khoảng cách nhỏ nhất trong giới hạn đàn hồi giữa cách vòng xoắn tích cực.
* L0 (Chiều dài tự nhiên) : chiều dài tự nhiên của lò xo là chiều dài khi lò xo ở trạng thái không bị nén, sau lần nén đầu tiên (nếu cần thiết). Dung sai khoảng +/- 2% (chỉ định)
* Số vòng xoắn  : tổng số vòng xoắn của lò xo (lò xo trong hình trên có 6 vòng xoắn). Để tính số vòng xoắn hoạt động, ta lấy tổng số vòng xoắn trừ đi hai vòng xoắn ở hai đầu mút của lò xo
* R (Độ cứng) : thông số này quyết định khả năng chịu nén của lò xo. Đơn vị tính : 1 DaN/mm = 10 N/mm. Dung sai khoảng +/- 15% (chỉ định)
* L1 & F1 (chiều dài ứng với lực F) : lực F1 ứng với chiều dài L1 có thể tính từ công thức sau : F1 = (L0-L1) * R, từ đó suy ra chiều dài L1 : L1 = L0 – F1/R
* Mài : để chỉ đầu lò xo có được mài hay không.
* Mã số  : mỗi lò xo đều có một mã số duy nhất : loại . (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 10) . Nguyên liệu . Đối với lò xo nén, loại tương ứng với ký tự C. Nguyên liệu được ghi bằng các ký tự sau : A, I, N et S. Ví dụ : Mã số C.063.090.0100.A là lò xo nén có đường kính ngoài là 6,3mm, dây thép có đường kính 0,9 mm và lò xo có chiều dài tự nhiên là 10 mm.
   Nguyên liệu
* A (dây piano) : thép theo tiêu chuẩn DIN 172233 loại C1
* I (Inox) : inox 18/8 theo tiêu chuẩn Z10 CN 18.09
* N (dây mạ kẽm) : dây thép mạ kẽm dùng làm lò xo
* S (Thép Cr-Si) : thép có Crôme-Silicium. Lò xo làm bằng nguyên liệu này sẽ có độ bền và độ cứng tốt hơn.
   Đặc tính
 Dung sai đường kính dây Đối với mỗi lò xo, đường kính dây được hiển thị trong danh sách kết quả. Dung sai theo tiêu chuẩn sản xuất dây (ví dụ : DIN, EN,…). Trong quá trình quấn lò xo, đường kính dây có thể thay đổi chút ít.
Dung sai vuông góc dung sai vuông góc nhỏ hơn 3° đối với lò xo ở trạng thái tự nhiên.
Chiều quấn lò xo Lò xo nén được quấn bên phải
Hoàn tất Tất cả lò xo nén bằng thép đều được ngâm dầu sau khi sản xuất để tránh bị ăn mòn. Để có độ bền tốt hơn, quý khách có thể sử dụng dây thép mạ kẽm (chịu được trong môi trường muối : 96 giờ) hoặc dây inox (ví dụ AISI 302, chịu được môi trường muối trong 200 giờ)

Từ tính Từ tính của inox rất thấp so với dây thép.
Tính tuyến tính của lực trong lò xo Đối với các loại lò xo nén hình trụ với bước xoắn không đổi, độ cứng (lực của lò xo N/mm) tuyến tính từ 15% đến 85% độ biến dạng Độ biến dạng = chiều dài tự nhiên – chiều dài khi bị nén tối đa.
Quá tải đối với lò xo cần tránh cho lò xo có vòng xoắn nối ghép làm việc ở cường độ quá cao vì có nguy cơ lò xo bị mất dần các đặc tính cơ học. Ví dụ : mất chiều dài tự nhiên.
Độ uốn của lò xo độ uốn của lò xo là do chiều dài tự nhiên lớn hơn gấp 4 lần đường kính ngoài của lò xo, do đó gây ra sự mất cân bằng khi nén và dẫn đến việc các vòng xoắn ở giữ bị đẩy ra một bên.
Đầu mút  : tất cả các lò xo nén đều có vòng xoắn nối tiếp ở hai đầu mút.
Độ cứng : Dung sai cho độ cứng của lò xo khoảng +/- 15%

Đặc tính của lò xo kéo

Dung sai đường kính dây Đối với mỗi lò xo, đường kính dây được hiển thị trong danh sách kết quả. Dung sai theo tiêu chuẩn sản xuất dây (ví dụ : DIN, EN,…). Trong quá trình quấn lò xo, đường kính dây có thể thay đổi chút ít.
Chiều quấn lò xo Lò xo kéođược quấn bên phải
Loại đầu lò xo . Các đầu đóng của lò xo kéo đầu kiểu anh lập thành một vòng. Hai đầu nằm trong cùng một mặt phẳng. Lò xo kéo đầu kiểu Đức được sản xuất với hai dạng : dạng vị trí đầu lò xo ở 0 độ và dạng ở 90 độ.
Sự khác biệt giữa đầu lò xo kiểu Anh và kiểu Đức Lò xo kéo đầu kiểu Anh được sử dụng khi cần lò xo có đầu đóng kín hoàn toàn. Đầu lò xo kiểu Đức thì có khả năng chịu lực tốt hơn.
Hoàn tất Tất cả lò xo nén bằng thép đều được ngâm dầu sau khi sản xuất để tránh bị ăn mòn. Để có độ bền tốt hơn, quý khách có thể sử dụng dây thép mạ kẽm (chịu được trong môi trường muối : 96 giờ) hoặc dây inox (ví dụ AISI 302, chịu được môi trường muối trong 200 giờ)
Từ tính Từ tính của inox rất thấp so với dây thép.
Quá tải đối với lò xo cần tránh kéo dãn lò xo tới gần với giá trị độ dài tối đa vì có nguy cơ lò xo bị mất dần các đặc tính cơ học. Ví dụ : mất chiều dài tự nhiên.
Mô tả các tham số của lò xo kéo đầu kiểu Đức

Các tham số vật lý
* d (đường kính dây) : tham số này cho biết đường kính của dây kim loại được dùng để làm lò xo
* De (Đường kính ngoài) : đường kính ngoài của lò xo phụ thuộc vào đầu lò xo và số vòng xoắn. Dung sai : +/- 2% (chỉ định)
* H (khoảng không) : đây là đường kính tối thiểu của khoảng không gian trong đó lò xo có thể hoạt động được. Dung sai đối với tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* Ln (Chiều dài tối đa) : là chiều dài tối đa trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Đây cũng là chiều dài tối đa cho những ứng dụng tĩnh. Dung sai của tham số này là +/- 15 % (chỉ định).
* Fn (Lực tối đa) : là lực lớn nhất có thể tác dụng lên lò xo. Dung sai cho tham số này là +/- 15 % (chỉ định).
* L0 (Chiều dài tự nhiên) : là chiều dài của lò xo khi ở trạng thái tự nhiên. Dung sai của tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* Số vòng xoắn  : tổng số vòng xoắn của lò xo. Lò xo trong hình bên trên có 6 vòng xoắn.
* R (Độ cứng) : tham số này xác định độ đàn hồi của lò xo khi bị kéo dãn. Đơn vị : 1 DaN/mm = 10 N/mm. Dung sai của tham số này là +/- 15 % (chỉ định).
* L1 & F1 (chiều dài ứng với lực F) : lực F1 tác dụng vào lò xo làm cho nó dãn ra đến chiều dài L1. Lực F1 được tính bằng công thức :F1 = Fn – R(Ln-L1) từ đó suy ra chiều dài L1 : L1 = Ln – (Fn-F1)/R.
* Đầu lò xo : lò xo kéo đầu kiểu Đức có hai dạng : dạng đầu ở vị trí 0 độ và dạng đầu ở vị trí 90 độ như hình vẽ bên trên.
* Mã số : mỗi lò xo đều có một mã số duy nhất : loại . (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 10) . nguyên liệu. [X – nếu hai đầu vuông góc nhau] ; đối với lò xo kéo đầu kiểu Đức, loại tương ứng với ký tự A và I. Ví dụ : mã số U.063.090.0100.AX ứng với lò xo có đường kình ngoài là 6,3 mm, có chiều dài tự nhiên là 10 mm, với đầu nằm ở góc 90 độ, làm bằng dây thép có đường kính 0,9 mm.
  Nguyên liệu
* A (dây piano) : thép theo tiêu chuẩn DIN 172233 loại C1
* I (Inox) : inox 18/8 theo tiêu chuẩn Z10 CN 18.09
   Dung sai
* Lực tối đa  : dung sai đối với lực tối đa là +/- 15 % (chỉ định).
* Chiều dài tối đa  : dung sai đối với chiều dài tối đa là +/- 15 % (chỉ định).
* Độ cứng  : dung sai đối với độ cứng là +/- 15 % (chỉ định).

Mô tả kỹ thuật cho lò xo kéo đầu kiểu Anh

Các tham số vật lý
* d (đường kính dây) : tham số này cho biết đường kính của dây kim loại được dùng để làm lò xo
* De (Đường kính ngoài) : đường kính ngoài của lò xo phụ thuộc vào đầu lò xo và số vòng xoắn. Dung sai : +/- 2% (chỉ định)
* H (khoảng không) : đây là đường kính tối thiểu của khoảng không gian trong đó lò xo có thể hoạt động được. Dung sai đối với tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* Ln (Chiều dài tối đa) : là chiều dài tối đa trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Đây cũng là chiều dài tối đa cho những ứng dụng tĩnh. Dung sai của tham số này là +/- 15 % (chỉ định).
* Fn (Lực tối đa) : là lực lớn nhất có thể tác dụng lên lò xo. Dung sai cho tham số này là +/- 15 % (chỉ định).
* L0 (Chiều dài tự nhiên) : là chiều dài của lò xo khi ở trạng thái tự nhiên. Dung sai của tham số này là +/- 2 % (chỉ định).
* Số vòng xoắn  : tổng số vòng xoắn của lò xo. Lò xo trong hình bên trên có 6 vòng xoắn.
* R (Độ cứng) : tham số này xác định độ đàn hồi của lò xo khi bị kéo dãn. Đơn vị : 1 DaN/mm = 10 N/mm. Dung sai của tham số này là +/- 15 % (chỉ định).
* L1 & F1 (chiều dài ứng với lực F) : lực F1 tác dụng vào lò xo làm cho nó dãn ra đến chiều dài L1. Lực F1 được tính bằng công thức :F1 = Fn – R(Ln-L1) từ đó suy ra chiều dài L1 : L1 = Ln – (Fn-F1)/R.
* Đầu lò xo  : hai đầu đóng của lò xo kéo đầu kiểu Anh tạo thành một vòng. Hai đầu nằm trong cùng một mặt phẳng.
* Mã số : Mỗi lò xo ứng với một mã số duy nhất. : loại . (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 10) . nguyên liệu ; đối với lò xo kéo đầu kiểu anh, loại tương ứng với ký tự T ; loại nguyên liệu tương ứng với các ký tự A và I. Ví dụ : mã số T.063.090.0100.A là lò xo kéo có đường kính ngoài là 6,3 mm và chiều dài tự nhiên là 10 mm, được sản xuất bằng dây thép có đường kính là 0,9 mm.
   Nguyên liệu
* A (dây piano) : thép theo tiêu chuẩn DIN 172233 loại C1
* I (Inox) : inox 18/8 theo tiêu chuẩn Z10 CN 18.09
   Dung sai
* Lực tối đa  : dung sai đối với lực tối đa là +/- 15 % (chỉ định).
* Chiều dài tối đa  : dung sai đối với chiều dài tối đa là +/- 15 % (chỉ định).
* Độ cứng  : dung sai đối với độ cứng là +/- 15 % (chỉ định).

Lò xo xoắn

Dung sai đường kính dây Đối với mỗi lò xo, đường kính dây được hiển thị trong danh sách kết quả. Dung sai theo tiêu chuẩn sản xuất dây (ví dụ : DIN, EN,…). Trong quá trình quấn lò xo, đường kính dây có thể thay đổi chút ít.
Vị trí tự nhiên của các nhánh các nhánh ở vị trí tự nhiên có thể lập thành các góc tự nhiên : 0, 90, 180 hoặc 270 độ.
Định nghĩa momen (momen góc) Momen là tích của lực và chiều dài. Đơn vị đo là mm*N. Không nên nhầm lẫn với lực, được đo bằng đơn vị Newton. Đẳng thức sau đây nói lên sự khác nhau giữa momen và lực : M = F*Ls, Ls là chiều dài nhánh được đo từ trung tâm của thân đến đầu mút của nhánh.
Chiều quấn Chiều quấn bên phải cho phép thực hiện chuyển động xoắn ngược chiều kim đồng hồ. Chiều quấn bên trái cho phép thực hiện chuyển động xoắn cùng chiều kim đồng hồ. Hai loại này đều sẵn có đối với mỗi mẫu lò xo.
Đầu mút đầu mút của tất cả lò xo đều được cắt thẳng.
Các tham số của lò xo xoắn

Các tham số vật lý
* d (đường kính dây) : tham số này cho biết đường kính của dây kim loại được dùng để làm lò xo
* Dd (trục) : tham số này tương ứng với đường kính tối đa của một trục có thể đưa vào trong lò xo. Dung sai của nó là +/- 2 % (chỉ định).
* Di (đường kính trong) : để tính đường kính trong của lò xo, ta lấy đường kính ngoài trừ đi 2 lần đường kính dây. Trong quá trình sử dụng, đường kính trong có thể giảm bằng với đường kính của trục . Dung sai của đường kính trong là +/- 2 % (chỉ định).
* De (đường kính ngoài) : Để tính đường kính ngoài của lò xo, ta lấy đường kính trong cộng với 2 lần đường kính dây. Trong quá trình sử dụng, đường kính ngoài của lò xo giảm dần. Dung sai của đường kính ngoài là +/- 2 % với sai số là +/- 0,1 mm.
* L0 (chiều dài tự nhiên) : CHÚ Ý : Chiều dài tự nhiên giảm dần trong quá trình sử dụng. Dung sai : +/- 2 % (chỉ định).
* Ls (Chiều dài nhánh ) : chiều dài này được đo từ trung tâm của phần thân đến đầu mút của nhánh. Dung sai : +/- 2 % (chỉ định).
* An (Góc lớn nhất) : góc quay lớn nhất (tính bằng độ) của lò xo xoắn. Dung sai : +/- 15 độ (chỉ định).
* Fn (Lực tối đa) : lực lớn nhất có thể tác dụng lên đầu mút của nhánh. Dung sai : +/- 15 % (chỉ định).
* Mn (Momen tối đa) : momen tối đa cho phép (Newton * mm). Dung sai +/- 15 % (chỉ định).
* R (Độ cứng góc) : tham số này xác định độ đàn hồi của lò xo trong quá trình sử dụng. Đơn vị của độ cứng góc là newton * mm/độ. Dung sai : +/- 15 % (chỉ định).
* A1 & F1 & M1 : (góc momen hoặc góc lực) : công thức sau cho phép tính góc theo momen : A1 = M1/R. Để tính momen khi biết lực, ta sử dụng công thức sau : M = F*Ls
* Vị trí tự nhiên của nhánh : có 4 vị trí tự nhiên của nhánh : 0, 90, 180 hoặc 270 độ (xem hình bên trên).
* Chiều quấn  : chiều quấn bên phải cho phép thực hiện chuyển động xoắn ngược chiều kim đồng hồ. Chiều quấn bên trái cho phép thực hiện chuyển động xoắn cùng chiều kim đồng hồ. Đối với mỗi mẫu lò xo xoắn, chúng tôi đều có cả hai chiều quấn.
* Mã số  : mỗi lò xo đều có một mã số duy nhất : loại . (De * 10) . (d * 100) . (N * 100) . Đối với lò xo có chiều quấn bên phải, loại tương ứng với ký tự D. Đối với lò xo có chiều quấn bên trái, loại tương ứng với ký tự G. Ký tự N chỉ số vòng xoắn. Ví dụ : mã số D.028.020.0350 là lò xo xoắn có chiều quấn bên phải, đường kính ngoài là 2,8 mm, dây inox có đường kính 0,9 mm và có 3,5 vòng xoắn.
   Nguyên liệu
* I (Inox) : inox 18/8 theo tiêu chuẩn Z10 CN 18.09
   Dung sai
* Góc tự do  : +/- 15 độ
* Chiều dài nhánh  : +/- 3 %

 nguồn http://www.vanel.com/

Cười hở răng !

ueba_funny_14.jpg

To lên sẽ thấy đầy đủ ấy mà
Một cô gái yêu chàng cầu thủ nổi tiếng.
Sau một thời gian cả 2 quyết định trao cho nhau tất cả. Lần đầu tiên được khám phá cơ thể của đàn ông, cô gái hồi hộp lắm. Khi thấy anh cởi áo, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại xăm chữ Reebok trên tay?”.
Anh đáp: ” Hãng Reebok trả tiền cho anh để quảng cáo cho họ”.
Khi anh cởi quần dài, cô lại hỏi: “Sao anh lại xăm dòng chữ Puma trên đùi?” Và anh lại giải thích tương tự.
Đến lúc anh cởi quần lót ra thì cô gái nhìn thấy dòng chữ “Aids” xăm trên “cái ấy” của anh ta. Cô gái giãy nảy lên vì sợ. Anh cầu thủ cười cười an ủi: “Đừng lo em ạ, tí nữa thôi nó sẽ thành chữ Adidas ngay ý mà.”
 Grin Grin Grin Grin Grin
Một người đàn ông bước vào phòng tắm sau khi vợ anh ta tắm xong. Cô vợ đang lau người thì chuông cửa reo.
Tiếng chuông cửa càng lúc càng ầm ĩ, có vẻ người khách đã sốt ruột lắm rồi. Cô vợ tức giận vì vị khách không mời lại tới đúng lúc cô đang lau người. Khoác vội chiếc khăn tắm, cô nàng chạy ra mở cửa.
Khi cô vợ mở cửa, đó là anh hàng xóm Bob ở nhà kế bên. Cô vợ chưa kịp hỏi có chuyện gì, anh ta đã đề nghị: “Tôi sẽ trao cho cô 800 đô la nếu cô bỏ khăn tắm ra khỏi người.”
800 đô la là một con số quá lớn, sau vài giây suy nghĩ, cô vợ bỏ khăn tắm ra và tất nhiên, cô ta hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh hàng xóm. Sau một lúc ngắm nghía, Bob trao cho cô ta 800 đô và đi về.
 Cô vợ khá ngượng ngùng nhưng vẫn sướng âm ỉ vì tự dưng được 800 đô la. Cô ta choàng khăn vào người và bước vào nhà. Khi cô ta đi vào, anh chồng (đang tắm) hỏi vọng ra: “Ai thế?”
“Anh Bob hàng xóm” – cô vợ trả lời.
“Hay quá,” – anh chồng kêu lên. “Thế Bob có nhắc gì đến 800 đô la anh ta vay của anh không?”
 Grin Grin Grin Grin
Một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Một chàng trai đi qua nhìn thấy liền hỏi: – Cô định tự tử ư? – Đúng vậy – cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai. Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái: – Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn tự tử? – Bố tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như… con gái. – !!!
 Grin Grin Grin Grin
Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi người đến sửa. Vì cô phải đi làm cả ngày nên cô nói dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ hàng, chỗ để chìa khóa để anh ta tự làm.
– Tôi sẽ để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa cái máy rửa bát và để hoá đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. À, anh đừng ngại con Bẹc giê của tôi(ten Spike). Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng đừng, với bất kỳ lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói chuyện với con vẹt!!!
Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng như bà chủ nhà đã nói, con chó chỉ nằm đó trêm tấm thảm xem anh ta làm việc.
Tuy nhiên, con vẹt thì làm anh ta phát điên lên được suốt cả buổi bởi tiếng la hét chửi rủa liên miên của nó.
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên:
– Câm mồm đi, con vẹt ngu ngốc xấu xí khốn kiếp!
Thế là, con vẹt đáp:
– Xử lý nó đi, Chó!
 Grin Grin Grin Grin
Tại cuộc thi Vô Đich Bắn Súng TG lần thứ XXX có 3 VĐV vào vòng chung kết: Hàn Quốc,Trung Quốc và VN.Đầu tiên,xạ thủ Trung Quốc lên bắn,anh ta lấy ra 1 con ruồi cho nó bay đi và…PẰNG,con ruồi đứt làm đôi.Tiếp theo,xạ thủ Hàn Quốc lên bắn,anh ta cũng lấy ra 1 con ruồi cho nó bay đi và…PẰNG,con ruồi đứt làm 4.Cuối cùng,xạ thủ VN lên bắn,anh ta cũng lấy ra 1 con ruồi cho nó bay đi và…PẰNG,con ruồi lảo đảo 1 chút rồi bay đi mất.Kết quả TQuốc HC đồng,HQuốc HCB và VN HCV.Khán giả la ó wá trời,BTC mới giải thích:con ruồi đó nó còn sống nhưng chẳng còn làm ăn gì được!
 Grin Grin Grin Grin Grin
Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó.
Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú. Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy: – Ảnh ai đây? Chồng em à? – Không! – Cô gái đáp. – Hay là người yêu cũ của em? – Cũng không phải nốt! – Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai. – Vậy chắc là bố em? – Không! – Thế đó là ai? – Em. Em ngày xưa đấy!!!
 Grin Grin Grin Grin Grin
Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi: – CacMac mất năm nào? – CacMac đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người! Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp : – Lênin mất năm nào? – Lênin mất , nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu. Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng : – Thôi cho nó 5 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát “Quốc tế ca” thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu.
 Grin Grin Grin Grin
Anh nọ muốn “chén” 1 em cùng làm. Nhưng em này có người yêu rồi. Anh ta nản quá đến mặc cả thẳng với em ý: “Nếu em cho anh ”ấy” anh sẽ cho em 100 đô” . Em này kiên quyết nói không . Anh ta vẫn cố thuyết phục: ” nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống, em nhặt xong đứng dậy là anh xong.”
 Em này xuôi xuôi, bảo rằng cần phải hỏi ý kiến bạntrai đã. Điện thoại. Bạn trai cô nàng bảo: “Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu”
Thế là em này đồng ý .
Nửa tiếng chờ đợi, bồ của em vẫn chưa thấy em gọi lại. 45 phút trôi qua, cuối cùng bạn trai cô gái cũng gọi điện hỏi han sự tình, cô nàng đáp: “Hic, thằng đốn mạt nó dùng tiền xu anh à”
 Grin Grin Grin Grin
Có một anh chàng sợ vợ nổi tiếng. Một hôm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà chị vợ mắng anh.
Lần này thì anh hết nhịn nổi bèn nhặt lấy thanh củi trong lò đánh vợ. Bà vợ thấy nguy bèn co giò chạy, anh chàng cứ rượt theo. Chợt bà vợ đứng phắt lại trợn mắt hỏi: “Anh định làm gì tôi?”
Anh chàng luống cuống vội nhét thanh củi vào tay vợ: “Mình đốt chết tôi đi!”
 Grin Grin Grin Grin
Thơ với thẩn
Bắc thang lên hỏi ông trời:
 “Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?”
Ông trời 2 má đỏ hồng:
“Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp 3” ( Sợ quá… thui, leo xuống … rùi leo lên tiếp )
Bắc thang lên hỏi ông trời:
“Đi chơi với “ghệ” có cần mô-bai?”
Ông trời bứt tóc, gãi tai:
“Mày mà không có nó bye mày liền” ( Leo xuống…chạy đi mua liền rồi leo lên )
Bắc thang lên hỏi ông trời:
“Con muốn cua gái ông Trời chỉ con?”
 Ông liền quay mặt lại gào:
“Tao còn đang học làm sao chỉ mày …”
 Grin Grin Grin Grin
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.
 Ban ngày làm việc tả tơi.
 Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
Nằm chung thì bảo…chật giường.
 Nằm riêng lại bảo…tơ vương em nào.
Lãng mạn thì bảo…tào lao.
Đứng đắn lại bảo…người sao hững hờ.
 Khù khờ thì bảo…giai tơ.
 Khôn lanh thì bảo…hái mơ bao lần.
 Cả đời cứ mãi phân vân.
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!
 Grin Grin Grin
( sao lục từ nhiều nguồn )

Nàng tóc vàng !

jessicasimpson.jpg

( Ảnh: ca sĩ Jessica Simpson – chỉ mang tính chất minh họa )

Một cô gái tóc vàng bước vào thư viện, nhìn xung quanh, và xếp vào hàng chờ trước quầy đăng ký.

Đến lượt mình, tóc vàng lớn tiếng nói:

– Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn nữa.

Người thủ thư ngạc nhiên nhìn tóc vàng và thì thầm nói:

– Thưa cô, đây là thư viện.

Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tóc vàng thì thầm nói nhỏ:

– Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn…

***

Một cô gái tóc vàng đến tìm ông thợ giày nhờ cưa bớt gót của đôi giày cao gót. Ông thợ giày đồng ý làm.

Một tuần sau, cô gái trở lại hỏi ông thợ giày:

– Bác có còn giữ hai chiếc gót giày đã cưa không?

Ông thợ giày ngạc nhiên:

– Để làm gì?

– Cháu nhờ bác gắn lại hai chiếc gót vì cháu đã thay đổi bạn trai. Anh này cao hơn người bạn trước rất nhiều.
******
Tóc vàng hoe được tuyển làm thư ký cho một ông sếp khó tính. 

Mỗi sáng, vàng hoe phải mang cho sếp một cốc cà phê nóng. Ngày đầu tiên, ông sếp nhận được một cốc cà phê bị vơi một phần ba. Vàng hoe giải thích là vì vội vàng mang đến nơi cho kịp thì bị đổ mất một ít. Ngày thứ hai vẫn thế và thứ ba không khá gì hơn. Ông sếp của vàng hoe bực và dọa sẽ cắt một phần ba lương của vàng hoe nếu tái diễn.

Hôm sau, vàng hoe mang đến một cốc cà phê đầy và ông sếp hài lòng khen sự cố gắng của cô. Vàng hoe mừng rỡ thật thà:

– Cũng không có gì phải cố gắng lắm đâu. Cháu chỉ ngập một hớp cho vơi bớt để đi đỡ bị sóng sánh ra ngoài, đến cửa phòng thì lại cho chỗ cà phê ấy vào cốc là ổn ngay.

***

Một hôm, tóc vàng hoe trên đường về nhà thì bị một tên cướp tấn công. Vàng hoe cố gắng hết sức chống cự nhưng tên cướp tấn công dữ dội vì nghĩ cô mang nhiều tiền nên mới cố gắng chống lại như thế.

Cuối cùng, vàng hoe bị tên cướp lấy được ví tiền nhưng hắn ngạc nhiên khi chỉ tìm thấy 25 xu trong ví của cô. Tên cướp bực dọc quát:

– Cứ tưởng thế nào mà vật lộn ghê thế hóa ra có mỗi mấy xu trong túi.

– Ông thì biết gì, cứ tưởng là ông biết giấu 500 USD trong giày nên mới phải mệt mỏi như thế chứ.

*************
Ðã lâu rồi, tóc vàng hoe cảm thấy chán ngán vì phải nghe những chuyện tiếu lâm về các cô gái tóc vàng nên đã đi cắt tóc và nhuộm màu đen. Vài ngày sau, khi đang lái xe ở vùng nông thôn cô ta phải dừng lại để cho một đàn cừu đi qua. Ngưỡng mộ những sinh vật lanh lợi lông mịn như len, cô ta nói với người chăn cừu, “Nếu tôi đoán được là ông có bao nhiêu cừu, tôi có thể lấy một con được không?”. Người chăn cừu, luôn luôn là một người đàn ông, nói “Ðược!”. Cô gái nghĩ một lúc và không hiểu lý do tại sao, nói “352”. Ðấy là con số đúng, người chăn cừu hoàn toàn ngạc nhiên và kêu lên, “Cô nói đúng rồi! OK, tôi giữ lời hứa. Hãy lấy một con trong đàn cừu của tôi đi.” Cô gái tóc vàng cẩn thận xem xét đàn cừu và cuối cùng chọn một con đầy lanh lợi và ham vui đùa hơn tất cả các con còn lại. Sau khi chọn xong, người chăn cừu quay sang cô ta và nói “O.K, bây giờ tôi có một lời đề nghị. Nếu tôi đoán được màu tóc thật của cô, tôi có thể lấy lại con chó của tôi được chứ?”
*************
Một quý bà tóc vàng hoe đi xuống phố và thấy một con vẹt trước một cửa hiệu. Con vẹt nói với bà ta, “Này bà! Trông bà thật là xấu xí.”
Rất giận dữ, bà ta bước nhanh khỏi cửa hàng để đi làm. Trên đường về nhà, bà ta lại thấy chính con vẹt đó và nó nói, “này bà, bà trông thật xấu xí.” Bà ta rất khó chịu liền đi vào cửa hàng, nói rằng sẽ kiện cửa hàng nếu ko tống khứ con vẹt đi. Người chủ cửa hàng xin lỗi và hứa rằng ông ta sẽ đảm bảo là con vẹt ko nói như thế nữa. Vài ngày sau khi quý bà đi tới chỗ cửa hàng, con vẹt gọi “này bà!”
Bà ta dừng lại và nói “Cái gì?”
Con vẹt nói, “Bà biết rồi mà”
*************
Một cô gái tung tăng chạy từ trường về nhà và hét toáng lên: “Mẹ ơi, hôm nay con học đếm, những đứa khác chỉ đếm được đến 4, còn con đếm được đến 10. Mẹ xem này, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10!”.
“Tốt lắm”, người mẹ trả lời.
“Đó là bởi con là cô bé tóc vàng hoe đúng không mẹ?”
“Đúng rồi con yêu. Đó là bởi con tóc vàng”.
Ngày hôm sau cô gái lại hớn hở về nhà khoe. “Mẹ ơi, hôm nay con học bản chữ cái. Bọn khác chỉ nói được D, còn con thì nói được đến G. Đây nhá: A, b, c, d, e, f, g!”.
“Rất tốt”, bà mẹ đáp.
“Đấy là bởi con tóc vàng mẹ nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi. Con là cô bé tóc vàng mà”.
Ngày tiếp theo, cô bé lại hét lên ngay khi vừa về đến nhà. “Hôm nay bọn con học thể dục, khi chúng con tắm, những đứa khác có ngực phẳng lỳ. Còn con, mẹ xem này”, cô gái vừa nói vừa vén áo lên khoe bộ ngực căng tròn.
“Đẹp lắm”, người mẹ bối rối nói.
“Đó là bởi con tóc vàng đúng không mẹ?”
“Không, con yêu, đó là bởi con đã 25 tuổi”.
**********
Trên chuyến bay đi New York, một cô gái tóc vàng đang ngồi ở ghế hạng nhất. Cô tiếp viên đến gần và nói:
– Chào cô, xin cô vui lòng chuyển xuống hạng thường vì cô đã mua vé ở đó.
Cô gái tóc vàng nói:
– Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang đi New York và tôi sẽ không chuyển đi đâu cả.
Không muốn cãi với hành khách, cô tiếp viên đến báo cho anh phi công phụ. Anh này đến bên cô gái và lập lại yêu cầu cô ta chuyển xuống hạng bình thường.
Cô ta đáp:
– Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang đi New York và tôi sẽ không chuyển đi đâu cả.
Anh phi công phụ đến báo cho cơ trưởng, anh này bảo:
– Để tôi, tôi có một bà vợ tóc vàng, tôi biết cách.
Anh ta đến nói nhỏ vào tai cô gái. Ngay lập tức cô ta rời ghế chuyển xuống hạng thường.
Quá ngạc nhiên, cô tiếp viên và anh phi công phụ hỏi cơ trưởng:
– Anh nói gì mà hay thế, có bí quyết gì không?
Cơ trưởng nói:
– Đơn giản thôi! Tôi bảo cô ta là ghế hạng nhất không đi New York.
********************
Một cô gái tóc vàng (Blond) đang muốn bán chiếc xe cũ của cô ấy, vì xe đã quá cũ, chạy tới 200.000 km rồi, nên dù có quảng cáo cách mấy, cũng chẳng có mấy ai thèm mua ….
Một hôm, cô gái tóc vàng gặp một cô bạn gái, và trong cuộc đối thoại, đã tình cờ đề cập tới những khó khăn mà cô ta đang gặp phải trong việc bán chiếc xe cũ …. Cô bạn gái mới giúp cho cô tóc vàng một ý kiến, là cứ đem cái xe tới garage của người bà con của cô ấy và nhờ người thợ sửa dùm cái compteur từ 200.000 km sửa thành 50.000 km … với số lượng cây số đó, chắc chắn là cô gái tóc vàng sẽ sớm bán được chiếc xe kia ….
Vài tuần sau, hai cô bạn lại gặp nhau và điều đầu tiên mà cô bạn hỏi cô gái tóc vàng là :
– Sao bồ, cái xe đã bán chưa ? Nếu mà chỉ có 50.000 km thì chắc bán được giá lắm phải không ?
Cô gái tóc vàng, làm mặt giận và trả lời liền :
– Ngu sao mà bán, xe mới có 50.000 km mà ….
*************
Một cô gái quyết định học lái máy bay trực thăng.
Đến buổi thực hành tự lái, cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 mét và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 mét, chiếc trực thăng, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.
Nhưng đến độ cao 900 mét, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó.
Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra.
– Chuyện gì xảy ra vậy? – Người hướng dẫn hỏi – Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 mét.
– Tôi lạnh quá – Cô gái trả lời – Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi!!!
**************
Cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tóc vàng hoe dẫn một ông khách Mỹ tham quan một vòng ở TP HCM.
Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: “Chỗ này là gì vậy?”.
Tóc vàng hoe toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì nên trả lời đại: “Jesu die here” (Chúa Jesu chết ở đây).
Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: “Chỗ này là gì, sao đông người vậy?”.
Tóc vàng trả lời: “America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here” (Mọi người chết ở đây).
Ông khách há hốc mồm: “Oh my God!” (Ôi chúa ơi.).
Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: “Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?”.
Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: “Men – women, pằng pằng, Baby born here” (Đàn ông và phụ nữ… bọn trẻ sinh ra ở đây).
******************
Một nhân viên tóc vàng hoe mới vào làm việc đang gọi điện tới trung tâm kỹ thuật để than phiền về mật khẩu của mình.
– Cô có bật đèn Caps Lock không?
– Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.
– Những ký tự đó là để bảo vệ cô. Ví dụ như có ai đó đứng sau lưng cô thì họ cũng không đọc được mật khẩu.
– Phải, nhưng chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi mà.
*****************
Tóc vàng than thở với bác sĩ: “Trên người tôi chỗ nào cũng đau.” Bác sĩ bảo: “Cô cho ví dụ cụ thể đi nào.” Tóc vàng bèn dí ngón tay trỏ vào má rồi kêu lên: “Ôi, đau quá!”, rồi lại dí ngón tay vào chân và kêu: “Ôi, đau quá”… Cứ thế, tóc vàng dí ngón tay khắp người và la đau.
Bác sĩ gật gù: “Chìa ngón tay trỏ ra đây cho tôi băng lại nào!”
*****
Tóc vàng hoe thất tình và quyết định tự tử, nhưng không biết tim mình ở chỗ nào. Cô ta bèn gọi điện cho bác sĩ để hỏi. Bác sĩ (vốn là nam) trả lời một cách tế nhị: “Tim nằm ở dưới cái phần nhô ra bên trái người cô ấy!”
10 phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên để đưa Tóc vàng hoe vào bệnh viện vì một vết thương do súng bắn vào đầu gối trái.
**********
Kỳ thi cuối cùng của tóc vàng hoe gồm toàn các câu hỏi trắc nghiệm.
Nhận câu hỏi xong, cô nàng ngồi nhìn chằm chằm vào tờ đề thi một lúc rồi lấy từ trong ví ra 1 đồng xu. Tóc vàng quyết định nếu tung vào một mặt này thì sẽ chọn câu “đúng”, mặt còn lại sẽ là câu sai. Sau 30 phút, cô gái tóc vàng đã hoàn thành xong bài tập trong khi cả lớp vẫn còn làm bài rất căng thẳng.
Dù vậy, tóc vàng vẫn tiếp tục tung lên tung xuống đồng xu mê mải, nét mặt vô cùng bối rối. Thấy vậy, giám thị liền đi ra chỗ cô gái và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tóc vàng trả lời: “Em làm xong bài rồi và bây giờ em đang kiểm tra lại các câu trả lời của mình”.
******************
 Ba cô gái, một tóc vàng, một tóc đen và một tóc nâu, cùng làm việc cho NASA. Họ đang bàn với nhau xem sẽ đi đâu trong chuyến du hành vũ trụ tiếp theo.
– Hay thử tới sao Hỏa xem. – Tóc nâu nói.
– Tốt nhất là lên mặt trăng. – Tóc đen vốn ưa chỗ mát mẻ.
Tóc vàng xen vào:
– Thôi đừng tranh luận nữa. Chúng ta sẽ bay đến mặt trời.
– Không thể tới mặt trời được. Bạn sẽ bị thiêu thành tro ngay. – Hai cô kia cười thông cảm.
Sau một thoáng cau mày, tóc vàng reo lên:
– Tớ nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ bay vào ban đêm.
***********
Một cô gái tóc vàng hoe gọi điện đến cho nhân viên bảo hành.
– Anh ơi, máy của em nó làm sao ấy! Em không lưu văn bản đang soạn thảo vào đĩa được!
– Em xem thử xem đĩa có dán nhãn chống ghi không?
– Không đâu anh ơi, em ghi vào đĩa cứng mà!
– Hay là đĩa đầy rồi?
– Cũng không phải. Em đã kiểm tra và máy báo rằng: “Free Space 0K”. Nó bảo là ô-kê mà!
Chiều lòng khách hàng, anh nhân viên bảo hành đến tận nhà cô gái xem xét. Sau khi xoá đi vài file trong folder TEMP, anh kiểm tra lại thì nhận được câu thông báo: “Free Space 50K”.
******************
 Vào một ngày đẹp trời nọ, 80.000 phụ nữ tóc vàng họp trên một sân vận động lớn với chủ đề: “Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ ngốc nghếch”. Người dẫn chương trình tuyên bố:
– Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh. Có ai trong số các bạn đây xung phong làm việc đấy không?
Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên. Người dẫn chương trình hỏi: “15+15 = ?” Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: “18”.
Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia liền đồng thanh: ” Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội! ”
– Nào cô hãy cho biết 5+5=?
Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: “15”.
Người dẫn chương trình thở dài, mọi người đều thở dài, cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc còn tất cả các cô còn lại hô to: “Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!”.
Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý.
– OK, đây là cơ hội cuối cùng, 2+2=?
Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời “4”.
Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn:
– Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội, hãy cho cô ấy thêm một cơ hội!
**************
Tóc vàng hoe rủ tóc đen và tóc nâu đi ăn trộm. Đang lúc đột nhập vào nhà thì bị phát hiện. Cả ba trèo lên cây trốn. Chủ nhà rọi đèn lên cây tóc đen hỏi:”Ai đó?” Tóc đen vội kêu:” quạ quạ”. “À thì ra là một con quạ”_ người chủ nhà nói. Ông lại rọi đèn lên cây tóc nâu hỏi:”Ai đó ?” Tóc nâu vội kêu:”Meo meo”.” À thì ra là một con mèo”_người chủ nhà nói. Sau đó ông rọi đèn lên cây tóc vàng hoe và cô nàng vội kêu:”Ùmm bòo”
*************
có 3 cô gái lạc vào 1 hoang đảo, cả 3 cô đều bơi rất giỏi. Cô tóc vàng khoẻ nhất và bơi giỏi nhất, kế đến là cô tóc nâu và cuối cùng là cô tóc đen. Cả 3 cô quyết định bơi vào bờ.
Cô tóc đen yếu nhất, bơi cách bờ 10 dặm đã đuối sức và chìm xuống biển.
Cô tóc nâu khoẻ hơn, nhưng cách bờ 5 dặm cũng đuối sức và chìm xuống biển.
Cô tóc vàng khoẻ nhất, cô bơi chỉ còn cách bờ 2 dặm, nhưng cảm thấy ko đủ sức để bơi tiếp vào bờ nên cô quyết định…. quay trở lại đảo
****************
Hai TVH bàn với nhau sẽ mở phòng mạch khám mắt. Họ cho rằng đó là ý kiến tuyệt đối hay nhưng rồi một TVH thắc mắc:” Nếu cùng mở phòng khám thì chúng ta cạnh tranh nhau à?”
TVH kia suy nghĩ một lúc rồi reo lên:”A, tớ có sáng kiến thế này, cậu mở phòng khám mắt trái, tớ mở phòng khám mắt phải, đảm bảo ko sợ giành khách với nhau. Sáng kiến hay tuyệt phải ko ?”
****************
Có 3 tóc vàng hoe làm nhân chứng cho một tội ác, vì vậy, họ đi đến đồn cảnh sát để nhận diện kẻ tình nghi. Cảnh sát trưởng nói rằng ông ta sẽ cho họ xem một tấm hình của một người trong vòng 30 giây, sau đó họ sẽ phải mô tả lại. Sau khi cho tóc vàng hoe đầu tiên xem hình, ông ta che nó lại, và hỏi thử cô ta xem làm sao cô ấy có thể nhận diện được người tình nghi.
“Dễ dàng thôi”, cô ấy trả lời “Anh ta chỉ có 1 con mắt”, tóc vàng hoe thứ 2 trả lời “anh ta có 1 cái tai”
“Trời, mấy người này bị gì vậy?? Đây là tấm hình thẻ mà .. cô đang nhìn một bên mặt anh ta thôi”.
Sau đó ông ta lặp lại như trên đến tóc vàng hoe thứ 3, và nói “Làm sao cô nhận ra kẻ tình nghi? Giờ thì hãy nghĩ cho kỹ trước khi cô lại trả lời ngốc nghếch như những người khác”
Sau khi xem tấm ảnh, cô ta nghĩ một lát rồi trả lời ” Anh ta đang đeo kính sát tròng”
Cảnh sát trưởng ngạc nhiên vô cùng. Ông ta nhìn kỹ vào bức ảnh nhưng vẫn không thể biết chính xác kẻ tình nghi có đeo kính sát tròng hay không, vì vậy, ông ta lục lại hồ sơ và báo cáo. Đúng là khi chụp tấm hình này, anh ta có đeo kính sát tròng thật!! Vì vậy, ông ta quay trở lại và hỏi: “Làm sao cô biết anh ta đang đeo kính sát tròng? Không ai trong đồn cảnh sát này có thể thấy được điều đó!”
“Ah .. ” cô ta trả lời “anh ta không thể nào đeo kính bình thường với 1 mắt và 1 tai, đúng không?”
*************
Judi ( TVH ) và Monika ngồi uống cà phê
– Bà biết không, Judi bắt đầu câu chuyện, gần đây tôi luôn gặp chuyện rất lạ. Uống cà phê đen thì không sao, nhưng cứ cho thêm đường là ngay lập tức tôi bị đau dữ dội một bên mắt.
Nói đoạn, Judy đưa cốc cà phê lên miệng và lại thét lên đau đớn: – Ôi!!! Đấy, bà thấy không?
Monika điềm tĩnh: – Judi, bỏ cái thìa ra khỏi cốc đi.
*************
Hai TVH đi dạo bằng xe đạp đôi. Chợt, 1 TVH xuống xe và xì bánh xe. TVH kia hỏi:
– Cậu làm gì đấy ?
– À, yên xe cao quá, tớ hạ thấp nó xuống đó mà.
– Cho tớ mượn cái tua-vít
Cô quay cái tua vít và vặn ngược tay lái
– Cậu làm gì thế ?
– Tớ đi về, tớ ko muốn đi với người ngốc như cậu
*************
Hai cô gái tóc vàng hoe lái xe dọc đuờng để tìm chỗ nghỉ và ăn ngoài trời. TVH 1 bảo “Chúng ta hãy nghỉ ở dưới gốc cây kia và ăn ở đó đi”
TVH 2 bảo ” Không, chúng ta sẽ dọn ra ăn ở giữa đường!”
Họ cãi nhau một lúc và rồi thống nhất là sẽ ăn ở giữa đường.
Bỗng nhiên một chiếc xe phóng rất nhanh tới và phải quẹo gấp để tránh họ nên đã đâm vào gốc cây.
TVH 2 liền bảo “Thấy chưa, nếu chúng ta mà ngồi đó thì có phải là chết rồi không!”
**********
Một tóc vàng hoe bước vào cửa hàng bảo dưỡng đồng hồ.
-TVH:thật tồi tệ,chiếc đồng hồ của tôi luôn bị sai giờ.
-NV:chắc nó hết pin ,hay pin yếu?
-TVH:ôi, chắc chắn là không đâu.đay là cục pin mới và tôi dùng rất tiết kiệm cơ mà.
-NV:tiết kiệm??
-TVH:ừ thì cứ mỗi tối,tôi lại tháo pin rarồi buổi sáng khi cần xem giờ ,tôi lại lắp pin vào.
-NV:Huh??
************************

Một cô tóc vàng hoe ngổi cạnh một luật sư trên máy bay. Trông thấy mái tóc của cô gái ông luật sư tỏ ngay ra vẻ khinh thường. Ông ta bèn rủ cô gái chơi trò thử trí thông minh.
Hai người thỏa thuận sẽ đố nhau 10 câu. nếu cô gái thua một câu thì cô ta phải trả người đàn ông $5, còn nếu ông ta thua, ông ta sẽ trả cô gái $50. Vị luật sư rất đắc ý vì đoán chắc ông ta không thể thua.
Bắt đầu cuộc chơi, người tự cho là thông minh hơn hỏi trước: khoảng cách từ trái đất tới hành tinh gần nó nhất là bao nhiêu?
Cô gái bèn rút ngay ra tờ $5 trả cho ông luật sư. rồi cô hỏi: con gì leo lên đồi bằng 3 chân, nhưng lại leo xuống bằng 4 chân?
Vị luật sư nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi lên mạng tra cứu, rồi nhờ người quen cố vấn, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời, cuối cùng, tức giận và thất vọng, ông ta đành rút $50 ra trả cho cô gái.
Cô gái bèn đút ngay tiền vào túi. kẻ thua cuộc nài nỉ, cô hãy cho tôi biết câu trả lời đi!!!
Lập tức cô ta rút ngay tờ $5 và trả cho ông luật sư.
****************
Nữ tiếp viên hàng không đang ở trong buồng nhỏ phía đuôi máy bay chuẩn bị các khay ăn trưa thì một cô gái tóc vàng hoe đến và hỏi :
– Cô làm ơn chỉ cho tôi biết buồng vệ sinh nữ trên máy bay ở đâu ?
– Thưa cô, – Cô tiếp viên cười và nói! – Bên phải, đầu đằng kia maý bay, ở phía trước ấy.
Người phụ nữa đã đi quá xa. Cô ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế tới phần đầu của máy bay, mở cửa buồng ra và nhìn trước mặt mình đại uý trưởng đội bay cùng các sỹ quan. Tất cả họ đều bận rộn với công việc của mình và không nhìn thấy cô. Cô bỏ ra đóng cửa lại và trở lại chỗ cô tiếp viên. Cô tiếp viên hỏi :
– Thưa cô, – Cô không tìm thấy buồng đó ư?
– Có chứ-Tóc vàng hoe nói – Nhưng lại có bốn người Đàn ông đang ngồi ở buồng vệ sinh nữ xem tivi.
************
Tóc vàng hoe vào quán ăn và gọi một cái bánh pizza.
Chủ quán hỏi:
– Cô muốn muốn tôi cắt bánh thành 6 miếng hay 8 miếng?
– Tốt nhất là anh cắt làm 6 miếng – Tóc vàng hoe thỏ thẻ – Em không thể ăn hết 8 miếng đâu.
**********
Một cô gái tóc vàng hoe đi đến cửa hàng điện tử và thấy có đợt giảm giá. “Tôi muốn mua chiếc TV này”, cô nói với người bán.
“Xin lỗi. Chúng tôi không bán hàng cho người tóc vàng hoe”, anh ta trả lời.
Cô gái vội vã về nhà, nhuộm lại tóc rồi trở lại cửa hàng: “Tôi muốn mua chiếc TV này”.
“Xin lỗi. Chúng tôi không bán hàng cho người tóc vàng hoe”, anh ta trả lời.
“Ồ, anh ta vẫn nhận ra mình”, cô gái nghĩ thầm.
Cô lại trở về nhà cắt tóc mới, chải màu mới, đeo kính mát, mặc bộ quần áo khác và quay lại cửa hàng: “Bán cho tôi chiếc TV này”.
“Xin lỗi. Chúng tôi không bán hàng cho người tóc vàng hoe”, anh ta trả lời.
“Sao anh lại biết tóc tôi vàng hoe?”, cô bối rối kêu lên.
“Bởi vì đây là cái lò vi sóng, thưa cô”.
***************
Bã diễn viên phim “người lớn” Mỹ Miều, Óng Ả và Tóc Vàng Hoe rỗi rãi 3 ả tâm sự với nhau.
Mỹ Miều : Hôm nọ chị đóng phim Anh em nhà bác sĩ, chị được tò tí te với 2 người đàn ông một lúc. Khoái cực.
Óng Ả : Thế mà đã khoe. Hôm trước em đóng phim Ba người lính ngự lâm. Em được chinh chiến với 3 tay liền…
Bỗng Tóc Vàng Hoe lăn đùng ra đất, mặt mày tái mét, miệng sủi tăm.
Hai ả kia hốt hoảng xoa dầu bóp chân bóp tay, một lúc sau mới tỉnh. Miệng girl thều thào: “Chết em rồi các chị ơi… Em vừa nhận đóng phim 101 con chó đốm”
*************
Cảnh sát chặn chiếc xe của một cô gái tóc vàng hoe:
– Tại sao cô lái xe chao đảo trên đường?
– Ôi! Sao đoạn đường này lại lắm cây mọc chìa ra ngoài đến thế? Tôi thấy một cành cây quệt vào bên phải kính xe nên quặt sang bên trái. Ngay sau đó, bên trái cũng bị cây quệt vào nên tôi lại né sang phải. Cành cây đó cứ liên tục hiện ra ở bên trái rồi lại bên phải nên tôi vòng sang phải, rồi lại sang trái…
– Thưa cô – viên cảnh sát ngắt lời – đó chỉ là cái gạt nước trên kính chắn gió mà thôi!
**********
Tóc vàng hoe đang ở cơ quan thì nhận được điện thoại. Nghe xong cô khóc rưng rức, đồng nghiệp hỏi thăm thì cô thổn thức:
– Dạ, em mới nhận được một cú điện thoại của mẹ nói rằng  bố em vừa qua đời.
Mọi người xúm vào an ủi và cô gái đã nguôi ngoai đi được một chút. Thế nhưng, sau khi trả lời một cú điện thoại khác, cô lại bắt đầu khóc tu tu:
– Huhu, hôm nay thật là một ngày khủng khiếp với em! Chị ruột em lại vừa mới gọi điện thoại báo rằng bố chị ấy cũng mất rồi!
***********
Ba cô gái tóc vàng hoe (TVH) đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
– Tại sao cô lái xe quá chậm như vậy?
– Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!
– Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ cô đang ở trên đường số 20. Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai TVH khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, một TVH trả lời:
– Bởi vì … chúng tôi … vừa ra khỏi … “đường số 240”.
*************
Một phụ nữ trẻ tóc vàng hoe vừa xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách ăn mặc quá táo bạo: Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả “ngọn núi lửa” sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc nhở:
– Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là…
Nghe đến đây, TVH trẻ nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
– Thôi chết! Tôi quên mất thằng cu trên xe buýt rồi!
***************
Một cô gái xinh đẹp tóc vàng hoe (TVH) trước khi đi chơi tối với người yêu được mẹ dặn dò như sau:
– Con nên nhớ, nếu bạn trai của con có ý sàm sỡ với con ở “phần trên” con phải nói “Không được!” và nếu bạn trai của con sàm sỡ với con ở “phần dưới” con phải nói “Dừng lại!”
Sau buổi tối đi chơi về, TVH có vẽ phờ phạc và quần áo thì hơi xốc xếch, người mẹ đã hiểu chuyện gì đã xảy nên giận dữ hỏi con:
– Con có thực hiện theo lời mẹ dặn không?
TVH trả lời:
– Dạ con có nói đúng theo lời mẹ dặn! Nhưng Bạn trai của con vừa sàm sỡ ở phần trên vừa sàm sỡ ở phần dưới nên con mới ra nông nổi này!
***************
Một tóc vàng hoe (TVH) đến của hàng chim chóc, được chủ hiểu quảng cáo một con vẹt có khả năng nói 2 ngoại ngữ:
– Cô thấy 2 chân nó có cột 2 cọng dây không? Cô giật cọng dây xanh nó sẽ nói tiếng Anh, còn giật cọng dây đỏ nó sẽ nói tiếng Pháp liền.
TVH thắc mắc:
– Vậy em giựt luôn 2 cọng thì nó nói tiếng gì ạ…?
Bỗng dưng từ trên đầu, con vẹt nói vọng xuống:
– Điên à! Giựt 2 cọng tao té chết cha tao, lấy gì nói cho mày nghe!
*************
Tóc vàng hoe (TVH) xin làm bác sĩ tâm lý ở một trường tiểu học. Một hôm, TVH thấy một bé trai đứng một mình ở rìa sân chăm chú theo dõi đám trẻ con đang đá bóng vui vẻ ở nửa sân bên kia. Khá lâu sau, vẫn thấy cậu bé đứng một mình ở chỗ cũ, Sally bèn đến gần:
– Em bé, chị làm bạn của em được không?
– Chị để khi khác nhé!
– Sao em không nhập cuộc với các bạn ở nửa sân kia?
Vẫn dõi theo trái bóng, chú ta gắt:
– Đã bảo để khi khác! Lên nốt thì ai trông gôn!
************
Một cô gái tóc vàng hoe vẻ mặt phờ phạc tới gặp bác sĩ, than phiền về chuyện mất ngủ. Cô kể: “Thưa bác sĩ, quanh nhà tôi rất nhiều chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm làm tôi không sao chợp mắt được”.
– Có tin tốt lành cho cô đây! – Bác sĩ đáp và mở một ngăn kéo đầy biệt dược. – Chúng tôi vừa nhập về một loại thuốc ngủ công hiệu như thần. Chỉ vài viên này thôi là mọi rắc rối của cô sẽ chấm dứt.
– Tuyệt lắm! – Cô gái kêu lên. – Tôi sẽ sẽ thử tất cả những gì có thể.
Vài tuần sau, cô gái tóc vàng trở lại, bộ dạng thiểu não hơn bao giờ hết:
– Bác sĩ ơi! Kế hoạch của ông chả ra sao cả. Tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn cả trước đây nữa…
– Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. – Bác sĩ lắc đầu. – Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất có trên thị trường hiện nay.
– Có thể là như vậy. – Cô gái tóc vàng nóng nảy ngắt lời – Nhưng tôi vẫn phải thức suốt đêm đuổi theo lũ chó đó. Cuối cùng tôi cũng tóm được một con, song thật khó bắt nó nuốt thuốc.
**************
Một cô gái tóc vàng hoe được bạn mời đi “rửa” chiếc máy Pentium IV mới mua. Sau buổi tiệc, cô gái tóc vàng hoe trở về nhà với bộ mặt đầy tức giận. “Đồ khoe của, cứ tưởng Pentium IV là ngon lắm sao. Đã thế ta cũng nâng cấp cho mà xem”.
Thế là ngay hôm sau, phía trước vỏ máy của cô gái tóc vàng hoe dòng chữ Pentium III Inside đã trở thành Pentium VIII Inside
***************
Một lần nhà tóc vàng hoe đi vắng cả, cô bèn rủ bạn đến nhà chơi. Lúc đó có 2 tên trộm đã để ý nhà cô từ trước, nay nhân dịp may hiếm có 2 tên trộm đã xông vào nhà tóc vàng hoe. Hai tên trộm vẽ một cái vòng tròn giữa nhà, bắt 2 cô vào đứng trong đó và cảnh cáo: “Đứa nào bước ra khỏi vòng là tao “pher” ngay”, rồi 2 tên trộm ra tay lục loi… Lát sau, thấy tóc vàng hoe cứ cười tủm tỉm một mình, bạn cô nghĩ rằng chắc là cô đã có kế hoạch bắt bọn trộm nên hỏi: “Này, sao cậu cứ cười một mình thế?” Tóc vàng hoe trả lời: “Hai tên này đúng là lũ ngu! Nãy giờ tớ thò chân ra khỏi vòng đến 3 lần mà tụi nó vẫn không thấy”.
( sưu tầm từ nhiều nguồn )
to be cont. ….

Sổ tay tra cứu – tính toán ổ bi hãng FAG ( Germany )

01.jpg

Tài liệu nầy phân tích kỹ những vị trí thuận lợi khi đặt ổ bi, những lực tác dụng lên ô bi trong khi hoạt động tại vị trí. Những ứng dụng của ổ lăn trong hộp giảm tốc, trong động cơ
Hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hình màu dễ xem.
Down ở đây

Khớp nối ( coupling ) – Những dạng khớp nối ( ebook )

untitledao8.jpg

Đây là tuyển tập nói về những chủng loại khớp nối khác nhau, những kết cấu, ứng dụng của từng loại khớp nối, ưu và nhược điểm của từng loại. Hình chụp, có lẫn cả hình vẽ 3D, rất đẹp, dễ quan sát. Bản tiếng Anh.
Nó đây, 7 file ( pdf )
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7

Công nghệ tiện cứng

1. Mở đầu:
Trước đây, những chi tiết như vòng ổ lăn, vòi phun, và những chi tiết của hệ thống thủy lực sau khi nhiệt luyện phải qua công đoạn mài, mài khôn. Những công đoạn này thiếu tính linh hoạt và tốn nhiều thời gian. Một hạn chế nữa là chi phí cho dung dịch trơn nguội của các công đoạn mài khá cao. Những lý do trên làm tăng chi phí cho các công đoạn gia công chính xác. Mặc khác chất thải ra khi mài ngày càng gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy các nhà sản xuất loại dần khâu mài trong quy trình công nghệ gia công chi tiết.
Tiện cứng là phương pháp tiện sử dụng dao bằng vật liệu siêu cứng CBN (Cubic Boron Nitride), PCBN, PCD hoặc ceramic tổng hợp thay thế cho mài để gia công thép đã tôi (có độ cứng lớn hơn 45HRC). phương pháp này có thể gia công khô và hoàn thành chi tiết trong cùng một lần gá. Cấp chính xác khi tiện cứng đạt IT6 và độ bóng bề mặt (Rz = 2 – 4 micromet), có thể so sánh với chất lượng khi mài.
2. Thiết bị: Để thực hiện được công việc tiện cứng, máy tiện phải cứng vững, có đủ tốc độ quay trục chính và công suất phù hợp. Rung động là kẻ thù tồi tệ nhất của dao CBN. Máy tiện CNC được đề nghị thực hiện công việc tiện cứng. Nhưng máy tiện điều khiển bằng tay cũng có thể được sử dụng hiệu quả. Một máy tiện điều khiển bằng tay phải ở trong tình trạng tốt và có rất ít khe hở trên bàn trượt ngang và ụ sau.

et332_web.gif

3. Dụng cụ cắt :
Các mảnh hợp kim CBN thường sử dụng cho tiện cứng là CNGA, DNGA, VNGA, CNMP và TNG. Các mảnh hợp kim cương được sử dụng cho tiện cứng là CCMT, CPGM, và DCMT. Nói chung các mảnh hợp kim sử dụng cho tiện cứng chứa khoảng 50% CBN tùy nhà chế tạo. Mặc khác, loại chứa hàm lượng CBN cao hơn sử dụng cho phương pháp tiện truyền thống để gia công các vật liệu mềm hơn như kim loại bột, gang, và một vài hợp kim đặc biệt
So với mảnh carbide thì các mảnh CBN đắt hơn đáng kể (từ 4 – 5 lần), nhưng dao CBN chế tạo được nhiều sản phẩm hơn. Chi phí dao cụ sẽ không đáng kể khi tính đến việc loại nguyên công mài tinh. Nhiều xưởng sản xuất còn nhận thấy rằng việc giảm chi phí dung dịch trơn nguội do cắt khô bù đắp lượng chi phí cao hơn về dao.
instccmw.jpg

Mảnh hợp kim có CBN ở mũi.
insert_cbnrnm.gif

Mảnh CBN nguyên khối

4. Vật liệu dụng cụ cắt:
CBN (cubic boron nitride – Nitrit bo lập phương):
Nitrit bo lập phương là một loại vật liêu hạt mài mới được tổng hợp dưới dạng tinh thể từ nitrit bo sáu cạnh với chất xúc tác kim loại, nhiệt độ khoảng 1.500 độ C và áp suất khoảng 100.000kgf/cm2, tạo ra cấu trúc tinh thể bền, cứng, có dạng khối với các góc sắc bén.
CBN cứng gần gấp đôi Al2O3 và có khả năng chịu nhiệt đến 1371 độ C trước khi vỡ vụn. Vật liệu này có khả năng cắt thép gió dễ dàng và chính xác, và tốt hơn kim cương trong nhiều ứng dụng. CBN dùng để cắt nguội và chịu được hóa chất đối với tất cả các muối vô cơ và hợp chất hữu cơ.
Do độ cứng cực cao nên các đá mài được làm bằng CBN có khả năng đạt độ chính xác rất cao. Các đá mài này đòi hỏi sự chỉnh sửa rất ít và có khả năng láy di lượng dư đều đặn mà không cần bù mòn đá. Do tác động cắt nguội nên rất ít hoặc không có sự hư hỏng bề mặt chi tiết gia công.
– CBN 100:
+ Type-I: là loại hạt mài không có lớp phủ, đơn tinh thể có màu đen, độ dai trung bình. Mật độ tinh thể là 3,48g/cm3. Thường dùng trong đá mài chất dính kết bằng kim loại. Ap dụng để mài trục cam, cam, mài thép và hợp kim của thép, thép dụng cụ và thép gió, mài các chi tiết của động cơ tua bin khí như van, vòi phun, trục…
1000-b.gif

Tinh thể vật liệu Borazon CBN 1000

1200-b.gif

Tinh thể vật liệu Borazon CBN 1200

+ Type-II: là loại hạt mài được phủ 60% Ni, có mật độ tinh thể là 5,25 g/cm3. Dùng trong đá mài chất dính kết phenon và nhựa polyimide. Lớp phủ Ni làm tăng khả năng bám giữ của hạt mài trên nền nhựa và tải nhiệt. Loại này dùng để mài khô và ướt các chi tiết thép tôi, mài sắc dao phay ngón bằng thép gió.
CBN400 là loại đơn tinh thể (mât độ 3,48g/cm3) với độ dai đứng sau họ CBN500, tuy nhiên hình dáng của nó sắc cạnh hơn, cho phép tiêu hao năng lượng khi mài ít hơn nhiều, tuổi thọ cao. Ap dụng cho mài tròn ngoài, tròn trong, mài dụng cụ và khuôn, mài hai đĩa.

CBN420 là loại CBN400 phủ 60% Ni có mât độ 5,34g/cm3, được thiết kế đặc biệt cho hệ thống chất dính kết nhựa. Lớp phủ làm tăng khả năng bám giữ trong nền nhựa của hạt mài, tăng tuổi thọ đá và chất lượng bề mặt cao, hiệu suất mài cao.
CBN500: có màu vàng, dai, đơn tinh thể dạng khối, mật độ tinh thể 3,48g/cm3, độ bền đứt gãy cao, tuổi thọ và hiệu suất mài cao. Ap dụng để phay thô thép tôi, thép dụng cụ tôi, thép cacbon và thép hợp kim, Ni và vật liệu nền coban. Mài và mài khôn gang, thép tôi và không tôi.

CBN1000: tinh thể màu đen (mật độ 3,48g/cm3), dai hơn loại Type-I, tiêu hao năng lượng ít hơn. Loại này được áp dụng để mài cam và trục khuỷu, mài dụng cụ và dao cắt, mài các vật liệu làm các chi tiết trong lĩnh vực không gian, mài bánh răng.
5. Các thông số công nghệ:

chedocatys5.png

Dải vật liệu được gia công bằng tiện cứng không hạn chế, ngay cả đối với thép rèn đã tôi, thép gió, và hợp kim cứng bề mặt stellites. Việc hợp kim stellites có thể gia công bằng tiện cứng đã mở rộng khả năng của tiện cứng kể cả công việc sửa chữa. Vật liệu điển hình được tiện cứng là thép 5120 (62HRC), 1050(62HRC), 9310 (60HRC) và 4320 (60-62HRC).
Khi tiện cứng, nếu cắt với tốc độ thấp hơn tốc độ quy định, mảnh CBN sẽ mòn nhanh chóng và hư hỏng.
Nhiều nhà máy chế tạo ổ đỡ, bánh răng và trục bằng thép đã tôi sử dụng quá trình này. Họ có thể đạt dung sai kích thước đến ±0,01mm hoặc tốt hơn với thời gian chế tạo lâu và độ bóng bề mặt tuyệt vời. Hơn nữa, máy mài có thể đắt gấp 2 – 3 lần máy tiện. Trong nhiều nhà máy, họ đã thay thế tiện cứng cho mài truyền thống, giá đầu tư thiết bị chỉ bằng khoảng 1/3. Hơn nữa, thời gian chu kỳ và điều chỉnh ngắn hơn nhiều khi sử dụng máy tiện.
6. Một số ưu điểm:
Việc áp dụng công nghệ tiện cứng để gia công lần cuối các chi tiết mang lại những lợi ích sau:
– Giảm thời gian chu kỳ gia công một sản phẩm.
– Giảm chi phí đầu tư thiết bị.
– Tăng độ chính xác.
– Đạt độ bóng bề mặt cao.
– Cho phép nâng cao tốc độ bóc vật liệu (từ 2 – 4 lần), nâng cao năng suất gia công.
– Gia công được các contour phức tạp.
– Cho phép thực hiện nhiều bước gia công trong cùng một lần gá.
– Có thể chọn gia công có hoặc không có dung dịch trơn nguội. Gia công khô tránh được cho phí dung dịch trơn nguội và không có chất thải ra ra môi trường.
a-drill.jpg

Mài bánh răng dùng đá mài Borazon CBN 500.
cbn1.jpg

Mài trục khuỷu dùng đá mài Borazon CBN.
Tài liệu tham khảo:
http://www.mmsonline.com
http://www.hightechfinland.com/
http://www.diamondtool.com/
http://www.emco.at/
http://www.abrasivesnet.com/
(nguồn: www.meslab.org/mes )